Vallankumouksellinen lämmitysveden yleissuojausjärjestelmä poistaa lämmitysvedestä pysyvästi kalkin, ruosteen ja kaasut, mikä parantaa lämmitysjärjestelmän ekologisuutta, taloudellisuutta ja luotettavuutta. Pitää lämmitysveden aina oikeainlaatuisena ja varmistaa pienemmät käyttökustannukset ja paremman energiatehokkuuden. 30kW järjestelmiin asti.

  SorbOx integroi yhteen laitteeseen neljä toimintoa
 • Lämmitysveden demineralisointi estää kalkkeutumat
 • Mikrokaasuerotin erottaa hapen ja kaasut kiertovedestä
 • Anodisuojaus varmistaa optimaalisen lämmönsiirron
 • Magneettivirtaussuodatin erottaa saostuman ja ruostehiukkaset

Täydellistä lämmitysvettä

...ekologiseen ja tehokkaaseen lämmitysjärjestelmään

Nykyaikaiset lämmitysjärjestelmät ovat erittäin kompakteja ja niiden hyötyaste on korkea. Ne reagoivat kuitenkin herkästi ruosteeseen, kalkkiin ja lietteeseen, mikä heikentää lämmitystehoa. Täysin diffuusiotiivistä laitetta ei ole olemassa. Järjestelmään voi päästä ilmaa ruuviliitäntöjen, ilman-poistimen ja myös kierrepintojen kautta. Alhaiset käyttölämpötilat etenkin lämpöpumpuissa ja suuret suolamäärä varaajissa asettavat lisäksi lämmitysvedelle korkeita vaatimuksia. Seurauksena voi olla toimintatehon heikkeneminen 10-20% jo ensimmäisen vuoden aikana.

Tuoteuutuus SorbOx on syntynyt lämmitysjärjestelmien vesiteknisiin ratkaisuihin kohdistuneen 40 vuotta jatkuneena tutkimus- ja kehitystyön tuloksena. Laitteessa yhdistyvät tärkeimmät tekniset sovellukset täydellisesti.

SorbOx parantaa nykyaikaisten energiatehokkaiden lämmitysjärjestelmien toimintaa ja pitää niiden käyttöarvon korkeana.

  Käyttökohteet
 • Lämpöpumppujärjestelmät
 • Lämmöntalteenotto
 • Aurinkoenergiatuetut lämmitysjärjestelmät
 • Kondenssikattilat
 • Lattia-, seinä- ja kattolämmitysjärjestelmät


Katso video SorbOxin toiminnasta

Vallankumouksellinen lämmitysveden yleissuojausjärjestelmä