Vesi, josta suola on poistettu PUROTAP-järjestelmän avulla, sisältää enää vähän kattilaan tai lämmönvaihtimeen kertyviä aineita. PUROTAP-järjestelmä poistaa myös neutraalit suolat kuten kloridit, sulfaatit ja nitraatit, jotka voivat tietyissä oloissa aiheuttaa korroosioilmiöitä.

    Suositeltavat käyttökohteet
  • Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien täyttö- ja täydennysvesi
  • Aurinkopaneeleiden, ikkunoiden, painepesureiden jne. puhdistusvesi
  • Tislatun kaltainen käyttövesi silitysrautoihin, ilmankostuttimiin, akvaarioihin jne.Täydellinen suolanpoisto turvallisesti

...täyttää voimassaolevien standardien ja direktiivien vaatimukset (esim. SWKI / VDI / Ö-NORM)

Täydellisessä suolanpoistossa käytettävän ioninvaihtohartsin laatu ja koostumus voi merkittävästi vaikuttaa siihen, missä määrin lämmitysjärjestelmään kohdistuu korroosiokuormitusta.

Ioninvaihtohartsien koostumuksissa on merkittäviä laatueroja. Vähän anionihartsia sisältävät ioninvaihtohartsit ovat edullisia ja niiden suolanpoistokyky on näennäisesti hyvä. Käytännössä ne kuitenkin tietystä hetkestä alkaen lisäävät hiilihapon määrää vedessä. Vaadittavan täydellisen suolanpoiston sijaan tapahtuukin osittainen suolanpoisto, jolloin esiintyy samanaikaisesti happomuodostusta.

Lämmitysjärjestelmän täytön yhteydessä tarkastetaan vain sähkönjohtavuus. Tällöin ei voida havaita, onko suolanpoisto täydellinen vai onko kyseessä vain hiilihapon muodostumista aiheuttava osittainen suolanpoisto.

Tästä syystä ELYSATOR valvoo hartsiensa tuotantoa ja sekoitusta erittäin tarkasti. Markkinoille pääsevät vain huippulaatuiset tuotteet.


Katso video Purotap Leaderin toiminnasta

Täydellinen suolanpoisto turvallisesti!